Wymagania na ocenę celującą – porady i inspiracje

Wyjątkowy system wymagań związanych z pracą na ocenę celującą, bazujący na systematyczności, samokontroli i praktyczności. Szczegółowe wskazówki dla nauczycieli oraz instrukcja dla uczniów.